Դպրոցներում քննությունների օրերը հայտնի են - RadioVan.fm

Онлайн

Դպրոցներում քննությունների օրերը հայտնի են

2018-05-10 16:10 , Образование, 3004

Դպրոցներում քննությունների օրերը հայտնի են

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Մկրտչյանի հրամանով հաստատվել են 2017-2018 ուսումնական տարվագիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը: Համաձայն աշխատակարգի` հանրակրթական ուսումնական հաստատության 4-րդ և 9-րդ դասարաններում անցկացվում են համապատասխանաբար` գիտելիքների ստուգում և պետական ավարտական քննություններ` հունիսի 1-24-ը: Հաստատությունների 12-րդ դասարաններում անցկացվում են պետական ավարտական քննություններ` հունվարի 25-29-ը և /կամ հունիսի 1-24-ը:

Քննությունների համար սահմանված է հետևյալ գրաֆիկը.

12-րդ դասարան

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» /գրավոր/-06.06.2018թ

«Մաթեմատիկա» /գրավոր/- 13.06.2018թ.

«Հայոց պատմություն» /գրավոր/-20.06.2018թ.

«Ֆիզկուլտուրա»-/նորմատիվների հանձնում/՝ ուսումնական պարապմունքների վերջին շաբաթվաընթացքում (ստուգարք):

9-րդ դասարան

«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» /գրավոր/-04.06.2018թ.

«Գրականություն» /բանավոր/-07.06.2018թ.

«Մաթեմատիկա» /գրավոր/-11.06.2018թ.

«Օտար լեզու»(«Ռուսերեն», «Անգլերեն», «Ֆրանսերեն», «Գերմաներեն» և այլ լեզուներ) /բանավոր/-14.06.2018թ.

«Բնագիտություն» /«Ֆիզիկա», «Քիմիա», «Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»/ /գրավոր/-18.06.2018թ.

«Հայոց պատմություն» /բանավոր/-21.06.2018թ.

«Ֆիզկուլտուրա» /նորմատիվների հանձնում/-քննաշրջանի ընթացքում

4-րդ դասարան

«Մայրենի» /գրավոր/- 02.06.2018թ.

«Մաթեմատիկա» /գրավոր/-05.06.2018թ.:

Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ 2017-18 ուսումնական տարվա միասնական քննությունները կմեկնարկեն հունիսի 1-ից:

«Կենսաբանություն», «Աշխարհագրություն»,

«Ընդհանուր պատմություն»-01.06.2018թ.

«Հայոց լեզու և գրականություն»-05.06.2018թ.

«Ֆիզիկա»- 08.06.2018թ.

«Օտար լեզու»-12.06.2018թ.

«Մաթեմատիկա»-15.06.2018թ.

«Հայոց պատմություն», «Քիմիա» -19.06.2018թ.

«Ռուսաց լեզու»-22.06.2018թ.

Лента

Рекомендуем посмотреть